SZKOŁA PODSTAWOWA
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli

 

 

17 - 106 Orla

ul. Bielska 32

 

     tel. (85)7392029
 e-mail:
orla_szkola@op.pl


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
https://g-orla.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/


link on-line do gazetki "Szkolne Echo"

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety


 FACEBOOK

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-z-dnjb-w-Orli-1042791152451666/

 


 

Galeria zdjęć  (Gmina Orla) stanowiąca kontynuację szkolnego projektu "Natura 2000". Przedstawiamy w niej najbliższą okolicę naszej szkoły widzianą obiektywem naszych uczniów.

galeria


INFORMACJE


W Szkole Podstawowej z dnjb w Orli zajęcia zdalne są prowadzone poprzez platformę CLASSROOM. Zajęcia odbywają się według planu zajęć obowiązującego w bieżącym roku szkolnym.

Czas rozpoczęcia zajęć jest zgodny z dzwonkami szkolnymi:

1.)    8.00
2.)    8.50
3.)    9.50
4.)  10.45
5.)  11.45
6.)  12.45
7.)  13.40
8.)  14.35

 Uczniowie proszeni są o terminowe łączenie się na lekcję i w miarę możliwości eliminowanie ewentualnych czynników zakłócających. Obecność na zajęciach jest sprawdzana. W razie problemów należy kontaktować się z wychowawcą.

             Konsultacje z rodzicami odbywają się w formie telefonicznej, mailowej, przez e-dziennik lub platformę Classroom (wychowawcy klas). Konsultacje z pedagogiem, psychologiem w formie telefonicznej w godzinach ich pracy. W szczególnych wypadkach możliwy kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zastosowaniem reżimu sanitarnego (wytyczne MZ, GIS, MEN i szkolne procedury).


Harmonogram dowożenia i odwożenia
uczniów z oddziałów przedszkolnych
od dnia 09.11.2020 r.

1. Topczykały 07.05
2. Dydule 07.20
4. Malinniki 07.40
5. Mikłasze 07.50

Odwożenie.
1. Mikłasze 13.10
2. Malinniki 13.20
3. Dydule 13.40
4. Topczykały 14.00


Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli
w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19

Załącznik nr 1 - ŚWIETLICA

Załącznik nr 2 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Załącznik nr 3 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Załącznik nr 4 - KLASY IV-VIII

Załącznik nr 5 - BIBLIOTEKA

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ORLA - DOWOŻENIE


KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

DRUKI DO POBRANIA


AKTUALNOŚCI

W konkursie pt. PALENIE TO SAME STRATY, w ramach akcji RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI, wzięli udział uczniowie z kas 6, 7a i 7b.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Osa Piotr kl. 7a

II miejsce - Julia Kownacka kl. 6

III miejsce - Julia Horodecka kl. 7b,

                 - Lubiński Miłosz kl. 7a

Dziękujemy młodzieży za udział w akcji.

Organizatorzy konkursu:

PEDAGOG SZKOLNY

NAUCZYCIEL BIOLOGII

NAUCZYCIEL PLASTYKI

 


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli uczciło w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości.
W tegorocznej akcji wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!
W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom.
Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN