Witamy

   

Zespół wokalny "1/3"

 

 Dziecięcy zespół wokalny 1/3 został założony w lutym 2002 roku.12-to osobowa grupa dzieci z nauczania zintegrowanego wystąpiła dla zaproszonych z Białorusi gości. Po udanym występie postanowiliśmy założy grupę wokalną nadając jej nazwę 1/3 (jedna trzecia) - uczniowie klas I - III. Skład zespołu zmienia się rokrocznie. Przybywają nowi, młodzi artyści, niektórzy rezygnują.

 

  Nasze spotkania stały się tradycją. Odbywają się raz w tygodniu. Teraz już nie tylko dzieci, ale również młodzież współtworzy nasz zespół. Systematyczne spotkania to nie tylko przygotowania do konkursów i uroczystości, to również wspólny dobór repertuaru, ubioru i rekwizytów. Wyjazdy integrują zespół, a osiągnięcia motywują do dalszej pracy.

Dotychczasowe osiem lat pracy poprzez zabawę zaowocowały szeregiem osiągnięć.

Oto najważniejsze:
 

Rok szkolny 2001/2002 (w praktyce tylko 2002)

- Nagroda Specjalna Dyrektora WOAK w Białymstoku podczas Wojewódzkich Prezentacji Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „Muzyka i Taniec” w Narewce
- I miejsce w Przeglądzie Piosenki Zuchowej na Szczeblu Hufca ZHP Bielsk Podlaski

 

Rok szkolny 2002/2003

- III miejsce na 60 wykonawców z całego województwa podlaskiego w VII Konkursie Piosenki Dziecięcej „Z nutką za pan brat" w Hajnówce
- I miejsce na Wojewódzkich Prezentacjach Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „Muzyka i Taniec” w Narewce
- Wyróżnienie w Centralnych Eliminacjach Piosenki Białoruskiej w Hajnówce
- I miejsce w Przeglądzie Piosenki Zuchowej na Szczeblu Hufca ZHP Bielsk Podlaski
 

 Rok szkolny 2003/2004

-II miejsce w Przeglądzie Piosenki Zuchowej na Szczeblu Hufca ZHP Bielsk Podlaski
- I miejsce w kategorii solistów i II miejsce jako zespół w VI Jesiennych Spotkaniach z Piosenką „Na Ułańska Nutę” na Szczeblu Chorągwi w Białymstoku
- II miejsce w Wojewódzkich Prezentacjach Dzieci i Młodzieży „Muzyka i Taniec” w Narewce
- III miejsce w Centralnych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej w kategorii solistów
- II miejsce solistka i wyróżnienie zespół w IX Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej „Z nutką za pan brat”
 

Rok szkolny 2004/2005

- II miejsce solistka i wyróżnienie zespół w I Konkursie Ukraińskiej Piosenki „Z Podlaskiej Krynicy”
- II miejsce w Przeglądzie Piosenki Zuchowej na Szczeblu Hufca ZHP Bielsk Podlaski
- I miejsce w kategorii solistów i I miejsce jako zespół w VII Jesiennych Spotkaniach z Piosenką „...skocz w pudło gitary...” na Szczeblu Chorągwi w Białymstoku
- III miejsce w kategorii solo I-III i III miejsce w kategorii solo IV -VI w Centralnych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej Zespół 1/3 bierze udział we wszystkich możliwych uroczystościach, koncertach festynach, turniejach: Orlańskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Dzieci i Młodzieży, Dzień Nauczyciela, Choinka Szkolna, Wigilia dla Samotnych, Dzień Kobiet, Festyn Lata z Radiem, Turniej Dzień Dziecka - Dzień Sportu, Turniej Gimnazjów z DNJB, Powiatowe Prezentacje Tradycji i Ludowej.
 

Rok szkolny 2005/2006

W tym roku wzięliśmy udział w:
- Uroczystości przygotowanej na okoliczność wizytacji naszej szkoły przez Biskupa Dydycza.

  
W naszym repertuarze znalazły się piosenki Arki Noego oraz piosenki białoruskie.
- Z młodszą grupą zajęliśmy I miejsce w kategorii solo i I miejsce w kategorii duet w Przeglądzie Piosenki Zuchowej na Szczeblu Hufca ZHP Bielsk Podlaski;
- III miejsce w kategorii zespołów w Centralnych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej;
- III miejsce w kategorii solo klas I-III w Centralnych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej;
- III miejsce w kategorii solo klas IV -VI w Centralnych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej;
- III miejsce w kategorii duetów w Centralnych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej;
 

Rok szkolny 2006/2007

- Kolejny rok śpiewania rozpoczęliśmy 1 września podczas inauguracji nowego roku szkolnego;
- Dzień Nauczyciela;
- Dzień Kultury Białoruskiej w naszej szkole;
- udział w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Rosyjskiej – „Ruskije Gołasa”;
- I miejsce na Przeglądzie Piosenki Zuchowej zajęła Katarzyna Kuptel;
- W Rejonowych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej występowaliśmy w 4 kategoriach i każda została nagrodzona:

        III miejsce Zespól1/3

        III miejsce solistka Katarzyna Kuptel,
        wyróżnienie solistka – Edyta Suchar
        wyróżnienie duet – Magda i Daria Malisz;

   W Centralnych Eliminacjach Piosenki Białoruskiej

        III miejsce solistka – Katarzyna Kuptel
        wyróżnienie zespół;

- W Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bliżej Siebie – Hajnowskie Spotkania”:

        III miejsce zespół;
        Wyróżnienie solistka Magdalena Malisz;

- W Konkursie Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoj Krynici”

        II miejsce zespół;
        III miejsce solistka - Emilia Sawczuk; 

Rok szkolny 2007/2008

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe wyzwania. Minęło zaledwie 3 miesiące a już uczestniczyliśmy w następujących uroczystościach:

@     Dzień Nauczyciela;

@     Prezentacja Szkoły w Muzeum Białoruskim w Hajnówce;

 

@     Dzień Kultury Białoruskiej w naszej szkole;

 

 

@     Konkurs Piosenki Zuchowej w Białymstoku Kasia Kuptel, która jest zuchenką wyśpiewała I miejsce;

 

@     Konkurs Piosenki Zuchowej w Bielsku Podlaskim, po raz kolejny Kasia Kuptel, wyśpiewała I miejsce;

 

 

- Dzień Otwarty w szkole;

- Wigilia dla samotnych;

- Choinka szkolna;

- Święto Kobiet;

- występ dla gości ze SP w Chrabołach;

- W Rejonowych Eliminacjach Konkursu Piosenki Białoruskiej występowaliśmy w 3 kategoriach i każda została nagrodzona:

²    II miejsce zespół

²    II miejsce solistka Katarzyna Kuptel;

²    II miejsce duet  Magdalena i Daria Malisz

- W Centralnych Eliminacjach Piosenki Białoruskiej:

²    II miejsce zespół

²    II miejsce solistka Katarzyna Kuptel;

²    II miejsce duet  Magdalena i Daria Malisz

- W Konkursie Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoj Krynici”

²    II miejsce zespół;

- W Międzynarodowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty przyjaźni”:

²    wyróżnienie w kategorii zespół;

wyróżnienie solistka: Katarzyna Kuptel

Rok szkolny 2008/2009

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe wyzwania. Oto te podjęte przez nas:

³    Dzień Nauczyciela;

³    Konkurs Piosenki Zuchowej w Bielsku Podlaskim

-  I miejsce zespół jako gromada

-  I miejsce solistka Magda Malisz, która również jest zuchenką

³    Dzień Kultury Białoruskiej w naszej szkole;

³    Przegląd Piosenki Zuchowej na szczeblu chorągwi ZHP pod hasłem „Ze śpiewnika babuni”

         -  I miejsce zespół jako gromada;

         -  I miejsce solistka Magda Malisz;

         -  I miejsce harcerka Katarzyna Kuptel;

³    Dzień Otwarty Szkoły;

³    Wigilia dla samotnych;

³    Choinka szkolna

³    Rejonowe Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

   -  II miejsce solistka Magdalena Malisz- kategoria klasy 0-III;

   -  III miejsce solistka Katarzyna Kuptel – kategoria klasy IV-VI;

   -  II miejsce duet Magdalena i Daria Malisz;

³    Centralne Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

   -  III miejsce solistka Magdalena Malisz- kategoria klasy 0-III;

   -  III miejsce solistka Katarzyna Kuptel – kategoria klasy IV-VI;

   -  II miejsce duet Magdalena i Daria Malisz;

³    Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni”:

   -  III miejsce Magdalena Malisz – kategoria 0-III;

   -  wyróżnienie Katarzyna Kuptel – kategoria IV-VI:

³    Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoj Krynici”

   -  II miejsce w kategorii zespół;

   -  II miejsce Magdalena Malisz -  kategorii solo

³    Udział w festynie „Orlańskie wieczorki”;

 

Rok szkolny 2009/2010

Jest kolejnym – dziewiątym rokiem naszych spotkań i wspólnego śpiewania.

Uczestniczyliśmy w kilku uroczystościach:

 

³  Dzień Nauczyciela

 

³  Dzień Kultury Białoruskiej

³  Wigilia dla samotnych

             

³  Choinka szkolna

- Święto Kobiet;

- Dzień Otwarty w szkole;

- VI Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoj Krynici”

²  I miejsce zespół;

²  I miejsce solistka Katarzyna Kuptel;

- Rejonowe Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

²  II miejsce zespół;

²  II miejsce solistka Katarzyna Kuptel;

- Centralne Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

²  II miejsce zespół

²  I miejsce solistka Katarzyna Kuptel;

- Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty przyjaźni 2010”:

²  udział solistka Katarzyna Kuptel;

- Konkurs Piosenki Wakacyjnej

²  wyróżnienie zespół;

²  wyróżnienie solistka Katarzyna Kuptel;

- występ dla gości podczas rozdania nagród za konkurs „Poznaj Białoruś;

 

Rok szkolny 2010/2011

Obecny rok szkolny można by nazwać jubileuszowym dla naszego zespołu. To 10 rok naszej spotkań i wspólnego śpiewania.

Oto nasze osiągnięcia:

Wzięliśmy udział w następujących konkursach i uroczystościach:

- Dzień Nauczyciela;

 

 

- Dzień Kultury Białoruskiej w naszej szkole;

 

  

- Wigilia dla samotnych;

 

- VI Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoj Krynici”

 III miejsce zespół;


  III miejsce solistka Sandra Pietrowska;

 

 

- Rejonowe Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

II miejsce zespół;

III miejsce duet Maja Oksentowicz  i Robert Kuptel;

II miejsce solistka Sandra Pietrowska;

 II miejsce solistka Katarzyna Kuptel;

 

- Centralne Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

II miejsce zespół;

 

  

III miejsce duet Maja Oksentowicz  i Robert Kuptel;

 

  

III miejsce solistka Katarzyna Kuptel;

 

  Rok szkolny 2011/2012

W tym roku wzięliśmy udział w następujących uroczystościach:

 

 - Dzień Nauczyciela;

 

- Dzień Kultury Białoruskiej;

  

-  Wizyta Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza;

 

- 50-lecie pożycia par małżeńskich w naszej gminie;

 

- Wigilia dla samotnych;

  

- Choinka szkolna;

  

- Rejonowe Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

 wyróżnienie zespół;

  

II miejsce solista Robert Kuptel;

 

- VII Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoj Krynici”

  III miejsce zespół;

 

- Centralne Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

 III miejsce solista w kategorii klas I-III

Robert Kuptel;

 

  

Rok szkolny 2012/2013

W tym roku wzięliśmy udział w:

- Dniu Nauczyciela;

 

- 50-lecie pożycia par małżeńskich w naszej gminie;

 

 -  Wigilia dla samotnych;

 

 

- Choinka Szkolna;

- Rejonowe Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

  III miejsce zespół;

 

  III miejsce duet Dawid Kukołka i Robert Kuptel;

 

 - VIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoj Krynici”

 

  

- Centralne Eliminacje Konkursu Piosenki Białoruskiej:

Rok szkolny 2013/2014

Obecny rok szkolny to 13 rok naszej spotkań i wspólnego śpiewania – miejmy nadzieję, że nie okaże się pechowym.

Wzięliśmy udział w następujących konkursach i uroczystościach:

- Dzień Nauczyciela;

 

- 50-lecie pożycia par małżeńskich w naszej gminie;

 

  

Wigilia dla samotnych;

 

   

- Choinka Szkolna;

 

 

- Dzień Kobiet

 

 

- Konkurs Piosenki Białoruskiej

 

- Konkurs Piosenki Ukraińskiej

 

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 

 Rok szkolny 2014/2015

             W bieżącym roku szkolnym nastąpiły duże zmiany w składzie zespołu. Najwięcej jest pierwszaków – 12, 4 uczniów klasy drugiej i 3 dziewczynki z klasy III. Nazwa zespołu jest adekwatna do wieku śpiewających w nim dzieci.

Oto uroczystości i konkursy w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć:

 

- Dzień Edukacji Narodowej

 

- Choinka Szkolna

 

 

- Dzień Kobiet

 

- REJONOWE ELIMINACJE KONKURSU PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ

ZESPÓŁ 1/3 – I MIEJSCE

 

II MIEJSCE - Bartosz Hoff

 

WYRÓŻNIENIE trio:
Wiktoria Zalewska
Gabriel Pach
Nikola Bielińska

 

- CENTRALNE ELIMINACJE KONKURSU PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ

ZESPÓŁ 1/3 – II MIEJSCE

 

WYRÓŻNIENIE - Bartosz Hoff

 

 

Zespół prowadzi - Elżbieta Ciulkiewicz