Nasza szkoła
Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia, informacje
Akty prawne
Życie szkoły
Społeczność szkoły
Osiągnięcia
Kronika szkolna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Muzeum regionalne
Przetargi


Prezentacje, opracowania, filmy - zobacz  


Urząd Gminy w Orli

Kronika szkolna
E.Sawczuk i D. Drobnikowski - będą reprezentowali szkołę podstawową na konkursie przedmiotowym z matematyki na szczeblu rejonowym.

E.Sawczuk, A. Roszkowska, E. Suchar, E. Lemiesz, T. Korzun, N. Kazimiruk - będą repezentowali szkole podstawową na konkursie przedmiotowym z języka bialoruskiego na szczeblu rejonowym.

O. Ciulkiewicz - będzie reprezentowal szkołe podstawową na konkursie przedmiotowym z języka angielskiego na szczeblu rejonowym.

Marlena Krupa i Jakub Rybak - odpowienio wyróznienie i IIi miejsce w konkursie recytatorskim "Rodnoje słowa" na szczeblu centralnym, w kategorii klas 0.

Magda i Daria Malisz - odpowiednio I i II miejsce w konkursie recytatorskim "Radnoje słowa" na szczeblu centralnym, w kategorii klas I-III SP.

P. Witaliew, B. Kubaj - odpowiednio II miejsce i wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Rosyjska poezja XVIII w." na etapie centralnym.

D. Drobnikowski, Ł. Kownacki, O. Ciulkiewicz i J. Kubajewski - zdobywcy I miejsca w powiecie i X miejsce w województwie w "Ogólnopolskim turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym" (SP)

B. Kubaj, R. Jackiewicz, P. Witaliew - laureaci konkursu recytatorskiego "Rodnoje słowa" na szczeblu powiatowym (gimnazjum).

M. Suchar, S. Rusinowicz, J. Aleksiejuk, Z. Mirończuk - będą reprezentowały gimnazjum na konkursie przedmiotowym z języka białoruskiego na szczeblu rejonowym.

D. Sawicki - zdobywca I miejsca w "Wiosennym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej"

K. Kuptel - zdobywczyni I miejsca w "Wiosennym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej"

D. Malisz i M. Szajkowska - Odpowiednio III i II miejsce w XV ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie" na szczeblu Hufca

E. Dobosz - zdobywczyni III miejsca w konkursie recytatorskim "Rodnaje słowo" na szczeblu centralnym klas IV-VI SP

I. Barszczewska, I. Mirończuk - będą reprezentowaly gimnazjum na konkursie przedmiotowym z języka bialoruskiego na szczeblu rejonowym.

59 Gromada Zuchow "Polne Kwiaty" - zdobywcy I miejsca w "Wiosennym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej"

A. Odzijewicz, E. Suchar i M. Dymitruk - laureraci konkursu recytatorskiego "Rodnaje słowa" na szczeblu powiatowym.

Z. Mirończuk, K. Bujniuk, M. Jackiewicz - będą reprezentowały gimnazjum na konkursie przedmiotowym z języka rosyjskiego na szczeblu rejonowym.


P. Pawluczuk, O. Ciulkiewicz, B. Horodecki, P. Korzun - uczestnicy zawodow plywackich na szczeblu mistrzostw grupy klas szkoły podstawowej i gimnazjum.


R. Jackiewcz, G. Siemieniuk, M. Kawiecki i M. Abramiuk - zdobywcy III miejsca w powiecie w "Ogólnopolskim turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym" (Gimnazjum)

Nasi poprzedni lauraci