Społeczność szkoły

Szkoła Podstawowa
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli.

Podstawowe informacje o szkole

      Szkoła jest jedyną szkołą w gminie. Mieści się w dużym i przestrzennym budynku oddanym do użytku w 1992 r. Jest w nim 17 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym, sala gimnastyczna z zapleczem, biblioteka.
Swoją siedzibę w budynku szkoły ma też biblioteka gminna, gabinet stomatologiczny. Na terenie wokół szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkowej, bieżnia, skocznie, plac zabaw dla dzieci.

            W szkole uczniowie uczą się w 12 oddziałach:                                           

 - 3 oddziały przedszkolne                                            

-  3 oddziały klas I – III Szkoły Podstawowej            

-  6 oddziałów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej          

            Uczniowie z 15 miejscowości (dodatkowo - rano Mikłasze, Koszele) dowożonych jest autobusem szkolnym. Najdłuższa odległość do miejscowości, z której dowożeni są uczniowie wynosi 13 km. Wszyscy uczniowie dojeżdżający objęci są opieką świetlicy szkolnej, wyposażonej w sprzęt komputerowy i inne pomoce dydaktyczne.
            Wszyscy chętni uczniowie korzystają z obiadów w stołówce szkolnej.
            Chętni uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka białoruskiego. Na zajęcia z języka angielskiego uczęszczają wszyscy uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej, z języka rosyjskiego wszyscy uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej.