Zajęcia pozalekcyjne
        

          ZESPÓŁ WOKALNY 1/3


          KOŁO PLASTYCZNE "MAŁY ARTYSTA"
          KOŁO REGIONALNE

          KOŁO TEATRALNE


          KOŁO INFORMATYCZNE