SZKOŁA PODSTAWOWA
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli

 

 

17 - 106 Orla

ul. Bielska 32

 

     tel. (85)7392029
 e-mail:
orla_szkola@op.pl

dodatkowy e-mail: szkola_podstawowa@orlaszkola.edu.pl


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
 

https://login.prymus.net


link on-line do gazetki "Szkolne Echo"

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety


 FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057490418773

 


 

Galeria zdjęć  (Gmina Orla) stanowiąca kontynuację szkolnego projektu "Natura 2000". Przedstawiamy w niej najbliższą okolicę naszej szkoły widzianą obiektywem naszych uczniów.

galeriaINFORMACJE


Informujemy, że 14 października 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć w naszej szkole i w oddziałach przedszkolnych.


     

GODZINY DOSTĘPNOŚCI


 Dowożenie od 2 września 2022


Wykaz podręczników
 obowiązujących w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli
w roku szkolnym 2022/2023PROJEKT "ORŁY KOMPETENCJI"

 

Zapytanie ofertowe
zakup i dostawa monitorów interaktywnychNabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny 2022/2023

 

 WYNIKI REKRUTACJI

http://bip.zs.ug.orla.wrotapodlasia.pl/zarzadzenia/

 
Szczepienia uczniów w wieku 5-11 lat.

LIST MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA EDUKACJI I NAUKI


Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat.

https://www.kuratorium.bialystok.pl/.../szczepienia...

  1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
  2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
  3. Obecność rodzica podczas szczepienia
  4. List Ministra Zdrowia
  5. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
  6. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  7. Deklaracja

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli
w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19
rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 1 - ŚWIETLICA

Załącznik nr 2 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Załącznik nr 3 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Załącznik nr 4 - KLASY IV-VIII

Załącznik nr 5 - BIBLIOTEKA

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ORLA - DOWOŻENIE


#Czerniak18+, @sknonkoma, @znamieznamje

Tydzień świadomości CZERNIAKA
PROJEKT "Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej
 z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
"

 
W Szkole Podstawowej z dnjb w Orli zajęcia zdalne są prowadzone poprzez platformę CLASSROOM. Zajęcia odbywają się według planu zajęć obowiązującego w bieżącym roku szkolnym.

Czas rozpoczęcia zajęć jest zgodny z dzwonkami szkolnymi:

1.)    8.00
2.)    8.50
3.)    9.50
4.)  10.45
5.)  11.45
6.)  12.45
7.)  13.40
8.)  14.35

 Uczniowie proszeni są o terminowe łączenie się na lekcję i w miarę możliwości eliminowanie ewentualnych czynników zakłócających. Obecność na zajęciach jest sprawdzana. W razie problemów należy kontaktować się z wychowawcą.

             Konsultacje z rodzicami odbywają się w formie telefonicznej, mailowej, przez e-dziennik lub platformę Classroom (wychowawcy klas). Konsultacje z pedagogiem, psychologiem w formie telefonicznej w godzinach ich pracy. W szczególnych wypadkach możliwy kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zastosowaniem reżimu sanitarnego (wytyczne MZ, GIS, MEN i szkolne procedury).
PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

DRUKI DO POBRANIA