Muzeum regionalne

       Urządzenie izby -klasopracowni języka białoruskiego zapoczątkowała jeszcze w starym budynku szkoły nauczycielka języka białoruskiego Anna Szymańska. Z roku na rok zbiorów przybywało. Gdy szkołę przeniesiono do nowego - obecnego budynku klasopracownia była już bogata w eksponaty. W nowej dużej sali zbiory ładnie się prezentowały. W marcu 2000r. został ogłoszony przez tygodnik "Niwa" i Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej konkurs. Nasza szkoła przystąpiła do tego konkursu. W związku z tym z klasopracowni powstała izba - muzeum. Zbiory zostały przeniesione do innej sali. Nauczyciele języka białoruskiego: E. Tchorewska, M. Tomczuk, H. Treszczotko, a także inni nauczyciele wraz z p. dyrektor E. Wasiluk i rodzice zaangażowali się w zdobywanie ciekawych eksponatów, które pokazują jak były wyposażone białoruskie podlaskie domy w dawnych czasach. W izbie - muzeum odbywają się ciekawe zajęcia. Uczniowie uczą się tkać na krosnach, prząść na kołowrotku. Potrafią też ubić masło. Izbę odwiedzają wycieczki z innych szkół. Odwiedzili ją także licealiści z Mińska na Białorusi. Tu odbywają się spotkania autorskie z białoruskimi poetami, pisarzami, literatami. W październiku 2000r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Pierwsze miejsce zajęła nasza szkoła. 24 listopada 2000r. w naszej szkole odbyła się wielka uroczystość.

                    

Anna Szymańska z uczniami w klasopracowni języka białoruskiego

Ręcznie wyszywane makatki

Ręcznie wyszywane makatki

Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych

Muzealne eksponaty: gliniane naczynia, wyroby ze słomy i brzozy

Drewniane łóżko oraz skrzynia na posag

Muzealne eksponaty: stare żelazka, naczynia do wyrobu ciasta na chleb, stare koło od wozu, gwiazda  kolędników.

Krosna i strój ludowy.

Krosna

Ikona z ręcznie haftowanym ręcznikiem

W zajęciach uczestniczą zaproszeni goście

Nauczycielka E. Tchorewska pokazuje jak przędzie się na kołowrotku.

Zespół dziecięcy 1/3 w strojach ludowych

Uczennica Suchar Edyta w stroju ludowym na tle ręcznie haftowanych makat.