Projekt - ORŁY KOMPETENCJI

  


Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej
 z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli

Zapytanie ofertowe
zakup i dostawa monitorów interaktywnych

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

 

Informacja o projekcie

Regulamin Programu Stypendialnego

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia/stypendysty

Wzór sprawozdania cz±stkowego

Wzór sprawozdania za cały okres pobierania stypendium

Zapytanie ofertowe

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy