Społeczność szkoły

Szkoła Podstawowa
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli.

Podstawowe informacje o szkole

      Szkoła jest jedyną szkołą w gminie. Mieści się w dużym i przestrzennym budynku oddanym do użytku w 1992 r. Jest w nim 17 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym, sala gimnastyczna z zapleczem, biblioteka.
Swoją siedzibę w budynku szkoły ma też biblioteka gminna, gabinet stomatologiczny. Na terenie wokół szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkowej, bieżnia, skocznie, plac zabaw dla dzieci.

            W szkole uczniowie uczą się w 13 oddziałach:                                           

 - 4 oddziały przedszkolne                                            

-  3 oddziały klas I – III Szkoły Podstawowej            

-  6 oddziałów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej          

            Uczniowie z 15 miejscowości (dodatkowo - rano Mikłasze, Koszele) dowożonych jest autobusem szkolnym. Najdłuższa odległość do miejscowości, z której dowożeni są uczniowie wynosi 13 km. Wszyscy uczniowie dojeżdżający objęci są opieką świetlicy szkolnej, wyposażonej w sprzęt komputerowy i inne pomoce dydaktyczne.
            Wszyscy chętni uczniowie korzystają z obiadów w stołówce szkolnej.
            Chętni uczniowie uczęszczają na zajęcia z języka białoruskiego. Na zajęcia z języka angielskiego uczęszczają wszyscy uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej, z języka rosyjskiego wszyscy uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej.

KADRA PEDAGOGICZNA

 

MIROSŁAWA ROMANIUK - DYREKTOR SZKOŁY

 

GLIWA EMILIA - LOGOPEDA

 

KRASIŃSKA-ONIŚKIEWICZ ELŻBIETA   -  PEDAGOG

 

SOKOŁOWSKA EWELINA - PSYCHOLOG

 

BAGIŃSKI ANDRZEJ
BIAŁOKOZOWICZ PAWEŁ
CAR-MIROŃCZUK WIOLETA
CIULKIEWICZ ELŻBIETA
DEMIANIUK KRYSTYNA
FIEDOROWICZ ANNA
FITA ANNA BEATA
FRANKOWSKA ANNA
GIŻEWSKA IRENA
GRYGORUK JERZY
HORODECKA  BEATA
HORODECKI DARIUSZ JAN
KALINOWSKA ALEKSANDRA
KS. ŁOJKO JAROSŁAW
KS. ŻUKOWICKI ANDRZEJ
KUCZYŃSKA KATARZYNA
LEMIESZ JULITA
LEMIESZ MARIA
LEWCZUK JOLANTA ZOFIA
NAZARUK ANNA
NIEDŹWIECKI SŁAWOMIR
SACHAREWIC IRENA
SACHAREWICZ SŁAWOMIR
SOKOŁOWSKA HALINA
TOMCZUK MARIA
WEJS EWA
ZINKIEWICZ ALA
ZINKIEWICZ WIKTOR
ŻUŻEL IWONA