Nasza szkoła

Aktualności

06/02/13

 PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO
 „Pokaż język!”

         Ogólnopolski konkurs pod nazwą "Pokaż język!" ogłosił Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem konkursu było odkrywanie przez młodych ludzi dziedzictwa niematerialnego własnej okolicy: różnych odmian polszczyzny, zwłaszcza regionalnych i gwarowych; zwyczajów i tradycyjnych rzemiosł i inspirowanie do codziennego ich używania oraz praktykowania.
     Zgłoszone prace były oceniane przez specjalistów z zakresu dziedzictwa niematerialnego oraz mediów – pp. Julię Włodarczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa), prof. Halinę Karaś (Uniwersytet Warszawski), Aleksandrę Czetwertyńską (Centrum Edukacji Obywatelskiej) i Martę Kielczyk (TVP).
     Na konkurs można było wysłać film fabularny lub dokumentalny. Uczniowie naszej szkoły: Warchoł Sonia, Taranta Damian, Ostapczuk Marcin pod kierunkiem nauczycieli Mirosławy Romaniuk i Anny Borszczewskiej nakręcili  i złożyli film dokumentalny o tradycyjnym pieczeniu chleba. Za ten film  w kategorii wiekowej 7-19 lat zajęli I miejsce
    
Nadesłane filmy dokumentalne były oceniane przez pryzmat wartości dokumentalnej (wyczerpanie tematu – zasób przekazywanej wiedzy) oraz wartości technicznej (interesujący sposób przedstawienia tematu ) i artystycznej (techniczna strona filmu – dźwięk, montaż). 
    Uczniowie w nagrodę otrzymali  kamery cyfrowe, publikacje o tematyce zabytkowej oraz pamiątkowe dyplomy „Strażnik dziedzictwa kulturowego”. Przysłane z Warszawy nagrody wręczyła pani dyrektor szkoły Maria Tomczuk.

Nasz film:

http://www.youtube.com/watch?v=WomHD7RxfKU