SZKOŁA PODSTAWOWA
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli

 

 

17 - 106 Orla

ul. Bielska 32

 

     tel. (85)7392029
 e-mail:
orla_szkola@op.pl


OGŁOSZENIAW związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim  informujemy, że zostają zawieszone w trybie stacjonarnym zajęcia w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III. Od dnia 27.10.2020 r.  do  30.10.2020 r. będzie prowadzone nauczanie zdalne.

czytaj więcej

 Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli
w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19

Załącznik nr 1 - ŚWIETLICA

Załącznik nr 2 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Załącznik nr 3 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Załącznik nr 4 - KLASY IV-VIII

Załącznik nr 5 - BIBLIOTEKA

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ORLA - DOWOŻENIEKomunikat MEN z dnia 29 kwietnia 2020

Wytyczne 

INFORMACJE

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
https://g-orla.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/

 KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2019/2020PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

 

DRUKI DO POBRANIA