SZKOŁA PODSTAWOWA
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego
w Orli

 

 

17 - 106 Orla

ul. Bielska 32

 

     tel. (85)7392029
 e-mail:
orla_szkola@op.pl

dodatkowy e-mail: szkola_podstawowa@orlaszkola.edu.pl


UWAGA!!!

ZMIANA ADRESU STRONY SZKOŁY

 

https://orlaszkola.edupage.org

 


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
 

https://login.prymus.net


link on-line do gazetki "Szkolne Echo"

http://www.juniormedia.pl/junior-gazety


 FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057490418773

 


 

Galeria zdjęć  (Gmina Orla) stanowiąca kontynuację szkolnego projektu "Natura 2000". Przedstawiamy w niej najbliższą okolicę naszej szkoły widzianą obiektywem naszych uczniów.

galeriaINFORMACJEZestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024
w SzkolePodstaowej z dnjb w Orli

 WYNIKI REKRUTACJI

http://bip.zs.ug.orla.wrotapodlasia.pl/zarzadzenia/

 

Nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny 2023/2024

 • Informacja o naborze do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie Wójta Gminy Orla w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orla
 • Zgłoszenie
 • WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/ UCZNIA NAUKA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKA JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII KULTURY
 • Oświadczenie
 • Treść uchwały Nr XIX13517 Rady Gminy Orla  
 • http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/obwieszczeniaikomunikaty/nabor-do-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-do-pierwszej-klasy-szkoly-podstawowej-prowadzonych-przez-gmine/nabor-do-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-do-pierwszej-klasy-szkoly-podstawowej-prowadzonych-przez-gmine-orla-na-rok-szkolny-20232024.html  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

    http://bip.zs.ug.orla.wrotapodlasia.pl/  GODZINY DOSTĘPNOŚCI


   Dowożenie od 2 września 2022
  PROJEKT "ORŁY KOMPETENCJI"

   

  Zapytanie ofertowe
  zakup i dostawa monitorów interaktywnych
  Szczepienia uczniów w wieku 5-11 lat.

  LIST MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA EDUKACJI I NAUKI


  Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat.

  https://www.kuratorium.bialystok.pl/.../szczepienia...

  1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
  2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
  3. Obecność rodzica podczas szczepienia
  4. List Ministra Zdrowia
  5. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
  6. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  7. Deklaracja

  Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli
  w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19
  rok szkolny 2021/2022

  Załącznik nr 1 - ŚWIETLICA

  Załącznik nr 2 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  Załącznik nr 3 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

  Załącznik nr 4 - KLASY IV-VIII

  Załącznik nr 5 - BIBLIOTEKA

  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

  ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ORLA - DOWOŻENIE


  #Czerniak18+, @sknonkoma, @znamieznamje

  Tydzień świadomości CZERNIAKA
  PROJEKT "Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej
   z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
  "

   
  W Szkole Podstawowej z dnjb w Orli zajęcia zdalne są prowadzone poprzez platformę CLASSROOM. Zajęcia odbywają się według planu zajęć obowiązującego w bieżącym roku szkolnym.

  Czas rozpoczęcia zajęć jest zgodny z dzwonkami szkolnymi:

  1.)    8.00
  2.)    8.50
  3.)    9.50
  4.)  10.45
  5.)  11.45
  6.)  12.45
  7.)  13.40
  8.)  14.35

   Uczniowie proszeni są o terminowe łączenie się na lekcję i w miarę możliwości eliminowanie ewentualnych czynników zakłócających. Obecność na zajęciach jest sprawdzana. W razie problemów należy kontaktować się z wychowawcą.

               Konsultacje z rodzicami odbywają się w formie telefonicznej, mailowej, przez e-dziennik lub platformę Classroom (wychowawcy klas). Konsultacje z pedagogiem, psychologiem w formie telefonicznej w godzinach ich pracy. W szczególnych wypadkach możliwy kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zastosowaniem reżimu sanitarnego (wytyczne MZ, GIS, MEN i szkolne procedury).
  PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD
  z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów

  DRUKI DO POBRANIA